این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
 

 
نقشه کامل شهر شیراز به همراه آثار باستانی و آدرس آنها
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

پایگاه تخصصی آکادمیک کامپیوتر ایران به جمع حامیان کنفرانس پیوست.
پایگاه تخصصی استادان و دانشجویان کامپیوتر ایران / آیاپیر به جمع حامیان معنوی و رسانه ای اولین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و تحلیل ها پیوست.
طی تفاهم نامه همکاری که بین دبیرخانه همایش و پایگاه آیاپیر به عنوان مرجع تخصصی و آکادمیک کامپیوتر ایران منعقد گردید تمام مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس در Aiapir.com نمایه و منتشر خواهند شد.

پایگاه تخصصی استادان و دانشجویان کامپیوتر ایران / آیاپیر به جمع حامیان معنوی و رسانه ای اولین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و تحلیل ها پیوست.
 
طی تفاهم نامه همکاری که بین دبیرخانه همایش و پایگاه آیاپیر به عنوان مرجع تخصصی و آکادمیک کامپیوتر ایران منعقد گردید تمام مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس در Aiapir.com نمایه و منتشر خواهند شد.


back2016-12-25Voting is1 time