این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
 

 
نقشه کامل شهر شیراز به همراه آثار باستانی و آدرس آنها
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اعلام حمایت علمی آکادمی بین المللی علوم گرجستان "Georgian International Academy of Sciences" از کنفرانس
آکادمی علوم گرجستان "Georgian International Academy Of Sciences" بصورت رسمی حمایت علمی خود را از این کنفرانس اعلام نمود. برای اطلاعات بیشتر از آکادمی بین المللی علوم گرجستان به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...

 آکادمی بین المللی علوم گرجستان در تفلیس واقع است .هدف این آکادمی گسترش مرزها و آموزش است که از طریق فعالیت های حرفه ای و دستیابی های علمی منجر به جامعه ای سالم و انسانی دموکراتیک می شود .این آکادمی شامل دپارتمان های ی مختلف از جمله دپارتمان های علوم فنی،علوم شیمیایی،علوم زمین ،علوم انسانی و علوم اجتماعی می باشد.

back2016-07-05Voting is0 time