این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
 

 
نقشه کامل شهر شیراز به همراه آثار باستانی و آدرس آنها
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

انتشار اصل مقالات کنفرانس در پایگاه مرجع دانش CIVILICA
براساس تفاهم نامه صورت گرفته اصل مقالات اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و تحلیل ها پس از برگزاری، در CIVILICA نمایه و منتشر خواهند شد.
back2016-06-26Voting is1 time