این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
 

 
نقشه کامل شهر شیراز به همراه آثار باستانی و آدرس آنها
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

شروع به کار سامانه دریافت مقاله اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و تحلیل ها
به اطلاع پژوهشگران و محققین گرامی می رساند سامانه اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و تحلیل ها راه اندازی گردید. لذا در این راستا از تمامی دانشجویان، محققین، مهندسان و... جهت شرکت و ارسال مقالات ارزشمند خود به این کنفرانس دعوت می گردد. این کنفرانس در 16 دی 1395 در شهر شیراز برگزار می گردد.
back2016-06-21Voting is0 time